De Gele Ballon De kat die zes keer at Floddertje Spelen met maskers Spelen met doeken Improviseren Schoolprojecten Spelworkshop


Fijn een vakdocent/ kunstenaar in de klas !

In de loop der jaren heb ik vele theaterlessen geschreven. Meestal werk ik op maat: ik stem mijn aanbod af op een specifieke vraag. Natuurlijk zijn er geliefde lessen die makkelijk inpasbaar zijn als workshop op scholen. Voor alle groepen van het basisonderwijs heb ik workshops ontwikkeld. Naast losse workshops en lessen geef ik ook lessenseries op scholen, deze zijn toegespitst op een speciaal verzoek vanuit de betreffende school en docent. Bovendien geef ik lessenseries in het kader van Brede schoolprojecten aan diverse groepen. Regelmatig word ik gevraagd om te adviseren, te ondersteunen of en diverse eindmusicals op scholen te regisseren.

Schoolbreed

De hele school met drama aan de slag? Dat kan. Ik heb samen met dans consulente Aga de Wit twee projecten ontwikkeld; de school een Sprookjesboek en Het Witte doek.

Ouderavond? Team bijeenkomsten met een thema ?

Kies voor een act op maat! Behalve de groepsgerichte lessen binnen schooltijd, verzorg ik ook acts op maat, bijvoorbeeld tijdens thema-of ouderavonden op school. Daarvoor werk ik samen met Iimprovisatietheater ElsjeB. We spiegelen wat er inhoudelijk naar boven komt uit de thema’s en voeden de discussie al spelend en spelenderwijs.