AANBOD OP MAAT
Improvisatietheater binnen organisaties Feestjes De Allerkleinsten

De Allerkleinsten


HOE KRIJG JE MEER SPEL IN DE GROEP?

In de periode dat ik zelf als peuterleidster in de kinderopvang werkzaam was kreeg mijn werk extra glans door het vele spelen met de peuters maar ook door zelf een rol te spelen of met poppen en attributen aan de slag te gaan. Niets is leuker dan het vertellen en spelen van verhalen. Dat gevoel wil ik graag overdragen aan collega’s die dat minder makkelijk doen en handvaten nodig hebben om spel toe te passen op de groep.

Ik heb in de afgelopen jaren divers aanbod ontwikkeld, van poppenspel, geleide fantasie, verhalen vertellen en ‘teacher in role’ technieken. Daaruit zijn workshops ontstaan die tevens succesvol werken binnen de kinderopvang.

Daarnaast ontstond in die tijd mijn peutertheater Nelleke en Nolleke waarmee ik twee voorstellingen heb gemaakt en in theaters, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen heb opgetreden. Los van deze voorstellingen bestaat er tegenwoordig veel bijzonder aanbod voor jonge kinderen op het gebied van theater. Ik geef daarover graag advies, mocht je een voorstelling willen zien of willen laten zien op het kinderdagverblijf.